2022 Cổ phần xếp hạng bóng chuyền nữ thế giới
Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ thế giới 2022 như sau: Đội bóng chuyền nữ Nhật Bản, ghi 8 trận thắng và 0 trận thua, tích lũy 23 điểm và trận đấu ghi được 24-4.

 

Vị trí thứ hai, đội bóng chuyền của phụ nữ Mỹ, đã ghi được 7 trận thắng và 1 trận thua, tích lũy 21 điểm và trận đấu ghi được 21-4.

 

Thứ ba, đội bóng chuyền nữ Brazil có số điểm 6 chiến thắng và 2 trận thua, với 18 điểm và trận đấu là 29-9.

 

Ở vị trí thứ tư, đội bóng chuyền nữ Ý có số điểm 6 trận thắng và 2 trận thua, với 17 điểm và trận đấu là 17-19.

 

Vị trí thứ năm, đội bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ, ghi được 5 trận thắng và 3 trận thua, 16 điểm tích lũy và trận đấu ghi được 16-19.

 

Vị trí thứ sáu, đội bóng chuyền nữ Trung Quốc, với 5 trận thắng và 2 trận thua, 16 điểm và 16-18.

 

Vị trí thứ bảy, đội bóng chuyền nữ Serbia, với 5 trận thắng và 3 trận thua, 14 điểm và 14-18.

 

Vị trí thứ tám, đội bóng chuyền nữ Thái Lan, ghi được 4 trận thắng và 4 trận thua, 12 điểm tích lũy và trận đấu ghi được 12-17.

 

Ở vị trí thứ chín, đội bóng chuyền nữ Ba Lan có 4 trận thắng và 4 trận thua, 11 điểm và 11-14.

 

Ở vị trí thứ mười, đội bóng chuyền nữ Dominian, với số điểm 3 chiến thắng và 5 trận thua, 9 điểm và 9-13.

 

Bảng xếp hạng bóng chuyền nữ thế giới 2022
Giải bóng chuyền nữ 2022 như sau: Vị trí đầu tiên, đội bóng chuyền nữ Nhật Bản, ghi được 8 trận thắng và 0 trận thua, tích lũy 23 điểm và chia thành 24-4.

 

Vị trí thứ hai, đội bóng chuyền của phụ nữ Mỹ, đã ghi được 7 trận thắng và 1 trận thua, tích lũy 21 điểm và trận đấu ghi được 21-4.

 

Thứ ba, đội bóng chuyền nữ Brazil có số điểm 6 chiến thắng và 2 trận thua, với 18 điểm và trận đấu là 29-9.

 

Ở vị trí thứ tư, đội bóng chuyền nữ Ý có số điểm 6 trận thắng và 2 trận thua, với 17 điểm và trận đấu là 17-19.

 

Vị trí thứ năm, đội bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ, ghi được 5 trận thắng và 3 trận thua, 16 điểm tích lũy và trận đấu ghi được 16-19.

 

Vị trí thứ sáu, đội bóng chuyền nữ Trung Quốc, với 5 trận thắng và 2 trận thua, 16 điểm và 16-18.

 

Vị trí thứ bảy, đội bóng chuyền nữ Serbia, với 5 trận thắng và 3 trận thua, 14 điểm và 14-18.

 

Vị trí thứ tám, đội bóng chuyền nữ Thái Lan, ghi được 4 trận thắng và 4 trận thua, 12 điểm tích lũy và trận đấu ghi được 12-17.

 

Ở vị trí thứ chín, đội bóng chuyền nữ Ba Lan có 4 trận thắng và 4 trận thua, 11 điểm và 11-14.

 

Ở vị trí thứ mười, đội bóng chuyền nữ Dominian, với số điểm 3 chiến thắng và 5 trận thua, 9 điểm và 9-13.

 

Bảng xếp hạng mới nhất của đội bóng chuyền nữ thế giới vào năm 2022
Bảng xếp hạng mới nhất của đội bóng chuyền nữ thế giới vào năm 2022 như sau: Đầu tiên, đội bóng chuyền nữ Nhật Bản có số điểm 8 chiến thắng và 0 trận thua, 23 điểm và văn phòng là 24-4.

 

Vị trí thứ hai, đội bóng chuyền của phụ nữ Mỹ, đã ghi được 7 trận thắng và 1 trận thua, tích lũy 21 điểm và trận đấu ghi được 21-4.

 

Thứ ba, đội bóng chuyền nữ Brazil có số điểm 6 chiến thắng và 2 trận thua, với 18 điểm và trận đấu là 29-9.

 

Ở vị trí thứ tư, đội bóng chuyền nữ Ý có số điểm 6 trận thắng và 2 trận thua, với 17 điểm và trận đấu là 17-19.

 

Vị trí thứ năm, đội bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ, ghi được 5 trận thắng và 3 trận thua, 16 điểm tích lũy và trận đấu ghi được 16-19.

 

Vị trí thứ sáu, đội bóng chuyền nữ Trung Quốc, với 5 trận thắng và 2 trận thua, 16 điểm và 16-18.

 

Vị trí thứ bảy, đội bóng chuyền nữ Serbia, với 5 trận thắng và 3 trận thua, 14 điểm và 14-18.

 

Vị trí thứ tám, đội bóng chuyền nữ Thái Lan, ghi được 4 trận thắng và 4 trận thua, 12 điểm tích lũy và trận đấu ghi được 12-17.

 

Ở vị trí thứ chín, đội bóng chuyền nữ Ba Lan có 4 trận thắng và 4 trận thua, 11 điểm và 11-14.

 

By duanhui

Vn138】 【MIG8】 【SKY88】 【12BET】 【BK8