Bạn muốn xem chương trình phát sóng trực tiếp của Bundesliga, nền tảng nào được khuyến khích hơn?
2022 Trò chơi bóng đá Lịch trình LPL: 1. Tuần đầu tiên (tài khoản công (theo dõi) Goku hiểu bóng): Khuyến nghị trò chơi, thắc mắc của bệnh nhân, điểm số bóng đá LPL Ứng dụng nào là điểm dự đoán của LPL, bạn bè có thể thảo luận với kinh nghiệm cùng nhau.

 

Được đề xuất bởi E -Sports, có hai sự kiện trong cuộc thi mùa xuân/hè) ngày 10 tháng 6 (Thứ Sáu): IG vs WBG, FPX vs Ed ngày 11 tháng 6 (Thứ Bảy): AL VS RA, JDG VS TES ngày 12 tháng 6 (Ngày Zhou): UP VS OMG, LNG vs BLG2, tuần thứ hai (13 tháng 6 -JJUNE 19): 13 tháng 6 (Thứ Hai): IG vs FPX, WBG vs Edg ngày 14 tháng 6 (Thứ ba): JDG: JDG vs LGD, TES vs chúng tôi ngày 15 tháng 6 ( Thứ tư): LNG vs al, TT vs v 5 tháng 6 ngày 16 tháng 6 (Thứ năm): RA VS OMG, UP vs BLG ngày 17 tháng 6 (Thứ Sáu): EDG vs JDG, RNG vs FPX666 ngày 18 tháng 1 (Thứ Bảy): LGD VS V5 , Chúng tôi vs WBG ngày 19 tháng 6 (Chủ nhật): Al vs BLG, LNG vs TT3, tuần thứ ba (20 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6) ngày 20 tháng 6 (Thứ Hai): OMG vs JDG, UP vs RA ngày 21 tháng 6 (Thứ ba) RNG vs WBG ngày 22 tháng 6 (Thứ Tư): IG vs EDG, TES VS BLG ngày 23 tháng 6 (Thứ năm): AL VS LGD, TT VS chúng tôi ngày 24 tháng 6 (Thứ Sáu) WBG, FPX VS TES, V5 VS RNG ngày 26 tháng 6 (Chủ nhật): IG vs AL, EDG vs BLG4, tuần thứ tư (27 tháng 6 -July 3): 27 tháng 6 (Thứ Hai): OMG VS LGD, JDG vs TT ngày 28 tháng 6 (Thứ ba ): v5 vs chúng tôi ,, vs chúng tôi, lng vs tes ngày 29 tháng 6 (thứ tư): ra vs fpx, wbg vs ngày 30 tháng 6 VS V 57, 57, 57 (Thứ bảy): LNG vs LGD, FPX vs JDG, WBG vs TES ngày 3 tháng 7 (Chủ nhật): ): TT vs BLG, OMG vs edg ngày 5 tháng 7 (Thứ ba): IG vs LNG, WBG vs Al ngày 6 tháng 7 (Thứ Tư): FPX vs LGD, V5 vs RA ngày 7 tháng 7 (Thứ năm): VS OMG, LNG vs JDG ngày 9 tháng 7 (Thứ Bảy): Al V S UP, BLG VS WBG, TES VS RNG ngày 10 tháng 7 (Chủ nhật): TT vs IG, EDG VS V56, Tuần thứ sáu (ngày 11 tháng 7 -July 11): 11 tháng 7 (Thứ Hai): JDG vs RA, FPX vs LNG ngày 12 tháng 7 ( Thứ ba): RNG vs WE, OMG VS TES ngày 13 tháng 7 (Thứ Tư): LGD VS BLG, EDG so với ngày 14 tháng 7 (Thứ năm): Al vs TT, V5 vs IG7 7 IG 7 月 15日 () RNG vs LNG 7 月 16 (周 六 : . , EDG vs LGD ngày 22 tháng 7 (Thứ Sáu): WBG VS TT, V5 VS LNG ngày 23 tháng 7 (Thứ Bảy): Chúng tôi VS IG, JDG VS BLG, RNG vs EDG ngày 24 tháng 7 (Chủ nhật): TES vs UP, OMG vs WBG8, Tuần thứ tám . . , Chúng tôi vs lng9, tuần thứ chín (tháng 8 (tháng 8 (tháng 8 (tháng 8 (tháng 8 (tháng 8 ngày 1 tháng 8 -August 7): ngày 1 tháng 8 (Thứ Hai): AL vs RNG, UP vs BLG vs V 58 (Thứ Tư): LGD VS TT, LGD VS TT, WBG vs JDG ngày 4 tháng 8 (Thứ năm): Chúng tôi vs EDG, RA VS LNG ngày 5 tháng 8 (Thứ Sáu): : RNG vs IG, FPX vs WBG ngày 7 tháng 8 Chủ nhật (Chủ nhật): UP vs v5, JD vs AL10, tuần thứ mười (ngày 8 tháng 8 )) 14 (Chủ nhật): LGD vs RNG, UP vs We Đức và Liên đoàn Đức
Liên đoàn Đức A là quan trọng.

 

Liên đoàn bóng đá Đức (Bundesliga (Bundesliga) là Liên đoàn bóng đá cấp cao nhất trong bóng đá Đức. Nó được thành lập bởi Hiệp hội bóng đá Đức vào ngày 28 tháng 7 năm 1962 tại Dortmund, vào mùa giải 1963-64.

 

Cup Đức (DFB-Pokal) là một trò chơi bóng đá loại bỏ do Hiệp hội bóng đá Đức tổ chức. Đội ngũ tham gia không chỉ là một đội chuyên nghiệp, mà đội nghiệp dư cũng có thể tham gia vào đó.

 

Nhà vô địch Cup Đức có thể có được bằng cấp cho Super Cup Đức và các nhóm Erotba League trong mùa giải tiếp theo.

 

Hình thức của cuộc thi: Tổng cộng có 18 đội tham gia Liên đoàn Bundesliga, áp dụng hệ thống trò chơi hai chiều chính và sân khấu, và nhà vô địch sẽ giành được tấm vô địch thường được gọi là "Tấm salad"; đội thứ ba sẽ Chơi vị trí thứ ba với Bundesliga của Đức, và người chiến thắng sẽ tham gia vào giải đấu Bundesliga mùa tới.

 

Bốn người đứng đầu trong Bundesliga có thể đủ điều kiện tham gia vòng bảng Champions League châu Âu. Giải đấu thứ năm tham gia vào vòng bảng Europa League và giải đấu thứ sáu tham gia vào các thương nhân Liên đoàn châu Âu mới thành lập.

 

Tất cả các đội Bundesliga có thể lọt vào danh sách của Hiệp hội bóng đá Đức. Nhà vô địch Bundesliga và nhà vô địch Cup Đức sẽ tham gia Super Cup Đức.

 

Bundesliga Champions League trước đây và Runner -Up Nhà vô địch giải bóng đá hàng đầu Đức
Kể từ thế kỷ 21, tình hình của Bundesliga nguy hiểm kể từ mùa giải như sau: 2001-2002 Dortmund 2002-2003 Bayern Munich 2003-2004 Yunda Bobame 2004-2005 Bayern Munich 2005-2006 Bayern Munich 2006-2007 Stuttgart 2007-2008 Munich 2008-2009 2008-2009 Wolfsburg 2009-2010 Bayern Munich 2010-2011 Dortmund mùa này là top ba mùa này, Dort, Bayern và Menxing! Hy vọng nhận nuôi, cảm ơn bạn! Kỷ lục vô địch mùa giải 63-64 mùa giải 17 chiến thắng, 11 trận thắng 2 trận thua 64-65 mùa Yunda Biomei 15 chiến thắng, 11 trận thắng 4 trận thua 65-66 mùa Munich 1860 20 chiến thắng, 10 trận hòa, 4 trận thua 66-67 mùa Wig 17 Chiến thắng 9 trận hòa 8 trận thua 67-68 mùa giải Nieders 19 chiến thắng 9 trận hòa 6 trận 68-69 Mùa Bayern Munich 18 chiến thắng 10 trận hòa 6 trận thua 69-70 mùa giải Menxing Geradbach 23 chiến thắng 10 trận hòa 4 trận thua 71-72 Mùa Bayern Munich 24 chiến thắng 7 trận hòa, 3 trận thua 72-73 Mùa Bayern Munich 25 chiến thắng 4 trận hòa 5 trận thua 73-74 Mùa Bayern Munich 20 chiến thắng 9 trận hòa rút ra 5 trận thua 75-76 Mùa giải Menxing Lớp 16 chiến thắng, 13 trận hòa 5 trận 76-77 Mùa giải Menxing Ladybach 17 chiến thắng 10 trận hòa 7 trận thua 77-78 Mùa Cologne 22 chiến thắng 4 ping 88-79 mùa 79-80 Mùa giải Bayern Munich 22 chiến thắng, 6 trận hòa 6 trận thua 80-81 Mùa Bayern Munich 22 chiến thắng 9 trận hòa 3 trận thua 81-82 Mùa Burger 18 chiến thắng 12 trận thua 42 -83 Mùa Hamburg 20 chiến thắng, 12 trận hòa, 2 trận thua 83 -84 mùa Stegart 19 chiến thắng, 10 trận hòa, 5 trận thua 84-85 Mùa Bayern Munich 21 chiến thắng 8 trận hòa 5 trận thua 85-86 Mùa Bayern Munich 21 chiến thắng 7 trận thua 86-87 Mùa giải Bayern Munich 20 chiến thắng, 13 trận hòa , 87-88 Mùa Yunda Bowome 22 chiến thắng, 8 trận hòa, 4 trận thua 88-89 Mùa Bayern Munich 19 chiến thắng, 12 trận hòa, 3 trận thua 89-90 Mùa Bayern Munich 19 chiến thắng, 11 trận thua 4 trận thua 90-91 mùa giải Kaisus Lawnon 19 Chiến thắng, 10 trận hòa, 5 trận thua 91-92 mùa Stegart 21 chiến thắng, 10 trận hòa, 7 trận 92-93 mùa Yunda Bobame 19 chiến thắng, 10 trận hòa 20 chiến thắng 9 trận hòa 5 trận thua 95-96 mùa Dortmund 19 chiến thắng, 11 trận hòa 4 trận 96-97 Mùa Bayern Munich 20 chiến thắng, 11 trận hòa, 3 trận thua 97-98 mùa Mùa 1999, Bayern Munich 24 chiến thắng, 6 trận thua 4 trận thua 99-00 mùa Bayern Munich 22 chiến thắng 7 trận hòa 5 trận 00-01 Mùa Bayern Munich 19 chiến thắng 6 trận thua Bayern Munich 23 chiến thắng, 6 trận thắng 5 trận thua 03-04 mùa Yunda Bowome 22 chiến thắng, 8 trận thua 4 trận 04-05 Mùa Bayern Munich 24 chiến thắng 5 trận thua 06-07 mùa 06-07 mùa 06-07 mùa 06-07 mùa 06-07 mùa Stuttgart 21 chiến thắng, 7 trận thua 6 trận thua 07-08 Mùa Bayern Munich 22 chiến thắng, 10 trận hòa 7 trận thua 09-10 mùa Bayern Munich 20 chiến thắng, 10 trận hòa, 4 trận thua, 10-11 mùa , 1 trận thua 13-14 Mùa Bayern Munich 29 chiến thắng 3 trận hòa và 2 trận thua 14-15 Mùa Bayern Munich 25 chiến thắng, 4 trận hòa 5 trận thua 2016/2017 Bayern Munich thua mục tiêu 89:22 82 2015/2016 Bayern Munich Sinh ra 80:17 88 điểm Dữ liệu vô địch Bundesliga độc đáo trước đây của Bayern (1963-2019)Bundesliga Champions League và á quân trước đây- : Danh sách vô địch Bundesliga của năm vô địch năm lên máy bay AIII AIII LAIPZIG 7-2 Prague FC 1903/04 Không giữ 1904/05 Berlin United 92 Team 2-0 Carls Loy FV Đội 1905/06 Leipzig 2-1 PSTALZHE Freiburg 3-1 Berlin Victoria 89 1907/08 Berlin Vedoria 89 3-0 Stuttart ... Xếp hạng các nhà vô địch và số lượng Giải vô địch- Đội Munich 1860 1966/67 Brau Swig 1967/68 Nieders 1968/69 Đội Bayern Munich 1969/70 Đội Gradbach 1970/71 Đội Gradbach GRADBACH 1971/72 Bayern Munich Đội 1972/73 ... 09-10 Bayern Munich 08 08 08 -09 Wolfsburg 07-08 Bayern Munich 06-07 Stuttgart 05-06 Bayern Munich 04-05 Bayern Munich 03-04 Yunda Bubern 02-03 Bayern Munich 01-02 -00 Bayern Munich 98-99 Bayern Munich 97-98 Kay ... Nhà vô địch trước đó của Liên đoàn bóng đá Đức-: Bundesliga đã được chơi từ năm 1963. Nhà vô địch trước đó như sau: 1963-1964 Cologne 1964-1965 Yunda Bobame 1965 1965 1965 -1966 Munich 186019666-1967 Bhun Reyk 1967-1968 Niedemberg 1968-1969 Bayern Munich 1969-1970 Gate GradeBach 1970-1971 Trộn Geradbach 1971-1972 Bayern Mu ... Champions 2008/2009 Stuttgart 2005/2006 Bayern Munich 2004/2005 Bayern Munich 2003/20/20 2004 Yunda Baimei 2002/2003 Bayern Munich 2001/2002 Dortmund 2000/2001 ... Ai có nhà vô địch Bundesliga và á quân? 65 Yunda Bai Mei 1965-66 Munich 1860 1966-67 Brunrick 1967-68 1969-70 Menxin GRADSBACH 1970-71 Menxin Ladybach 1971-72 Bayern Munich 1972-73 Bayern Munich 1973-74 ... Bundesliga Champions League trước đây và á quân: Không được đề cập trước đây, từ 2000, Bayern 2000, Bayern 2001, Bayern 2002 , Dort 2003, Bayern 2004, 2005, 2005, Bayern 2006, Bayern 2007, Stuttgart 2008, Bayern 2009, Wolf Fort 2010, Bayern 2011, Dortmund 2012. Mục tiêu ghi bàn tốt nhất 00-01 Bayern Munich 34 19 6 61:36 62 Babarez và Sander 22 bàn thắng 99-00 Bayern Munich 34 22 7 73:28 73 Max (Munich 1860) 19 bàn thắng 98-99 98-99 Bayern Munich 34 24 6 46:28 78 Pretz Giải vô địch Bundesliga-: 08-09 Wolfsburg 34 21 6 80:41 69 07-08 Bayern Munich 34 22 10 2 68:21 76 06-07 Stuttgart 34 21 7 61:37 70 05-06 Bayern Munich 34 : 32 75 04-05 Bayern Munich 31 5 62:27 68 03- 04 Yunda Buxi Mei 34 22 8 79:38 74 02-03 Bayern Munich 34 23 6 50:25 75 01-02 -01 Bayern Munich 34 19 6 61:36 62 09-10 Bayern Bundesliga có nghĩa là gì
Liên đoàn bóng đá Đức A (Đức: Bundesliga) được gọi là Bundesliga. Đây là cấp độ cao nhất của bóng đá Đức. Nó được thành lập tại Dortmund vào ngày 28 tháng 7 năm 1962 trong Hiệp hội bóng đá Đức và có sẵn trong năm 1963-64 Mùa.

 

Là một phần của hệ thống Liên đoàn bóng đá Đức, mỗi đội của Bundesliga cần phải chơi trận đấu chính và sân khách với tất cả các đội khác cùng cấp. Trình độ của cuộc thi có đủ điều kiện tham dự Vị trí thứ tư của Champions League, và EU Union Cup thứ năm và thứ sáu đủ điều kiện; hai đội cuối cùng với bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được chuyển đến Liên đoàn bóng đá Đức (Bundesliga).

 

Đội thứ ba cần phải xuống hạng với vị trí thứ ba trong Bundesliga và người chiến thắng có thể được phép ở lại Bundesliga.

 

Ngoài ra, tất cả các đội Bundesliga có thể lọt vào danh sách cho Hiệp hội bóng đá Đức Cup, và Giải vô địch sẽ tham gia Super Cup Đức.

 

Nhà vô địch Bundesliga đã giành được một bảng giải thưởng (thường được gọi là đĩa salad).

 

Là một trong năm giải đấu lớn châu Âu, Bundesliga đứng thứ hai ở châu Âu trong bảng xếp hạng hệ số Liên đoàn bóng đá châu Âu.

 

Bundesliga cũng là một trong những giải đấu bóng đá cao nhất thế giới. Bundesliga đã trải qua hơn 60 năm bão.

 

Ngày nay, hạn ngạch của đội được giữ ở cấp độ 18 đội.

 

Bayern Munich là đội bóng thành công nhất của Bundesliga và giành được 25 giải vô địch Bundesliga.

 

Liên đoàn bóng đá Đức 2014-15 là sự kiện thứ 52 và được tổ chức từ ngày 22 tháng 8 năm 2014 đến ngày 23 tháng 5 năm 2015.

 

Trong số đó, kỳ nghỉ đông từ ngày 21 tháng 12 năm 2014 đến ngày 30 tháng 1 năm 2015.

 

Trong các câu lạc bộ kỳ cựu của Bundesliga bao gồm Hamburg (thành viên sáng lập của Bundesliga năm 1963, Câu lạc bộ Quanqin) và Bayern (gia nhập năm 1965) chưa bao giờ bị hạ cấp kể từ khi gia nhập.

 

Stuttgart (Thành viên sáng lập) 1974-75 là lần duy nhất để hạ cấp.

 

Leverkusen đã không hạ cấp sau khi vào Bundesliga vào năm 1979.

 

Wolfsburg đã không bị hạ cấp xuống Bundesliga trong mùa giải 1997-1998.

 

Khám phá sau năm 2000.

 

Điểm Bundesliga là gì?
Điểm số Bundesliga và điểm Oaksburg là 1 đến 1.

 

Tổng cộng có 18 đội tham gia Liên đoàn Bundesliga, áp dụng hệ thống trò chơi hai chiều chính và sân khấu, và nhà vô địch sẽ giành chức vô địch vô địch thường được gọi là "đĩa salad"; đội sẽ chơi vị trí thứ ba với Bundesliga, Và người chiến thắng sẽ tham gia vào giải đấu Bundesliga mùa tới.

 

Liên đoàn bóng đá Đức là Liên đoàn bóng đá cấp cao nhất trong bóng đá Đức. Nó được thành lập bởi Hiệp hội bóng đá Đức ở Dortmund vào ngày 28 tháng 7 năm 1962. Nó bắt đầu vào mùa giải 1963-64.

 

Là một trong năm giải đấu lớn châu Âu, Bundesliga đã trải qua hơn 50 năm bão, và từ lâu đã là một trong những giải đấu bóng đá cao nhất thế giới.

 

Tổng cộng có 18 đội tham gia Liên đoàn Bundesliga, áp dụng hệ thống trò chơi hai chiều chính và sân khấu, và nhà vô địch sẽ giành chức vô địch vô địch thường được gọi là "đĩa salad"; đội sẽ chơi vị trí thứ ba với Bundesliga, Và người chiến thắng sẽ tham gia vào giải đấu Bundesliga mùa tới.

 

Bốn người đứng đầu trong Bundesliga có thể đủ điều kiện tham gia vòng bảng Champions League châu Âu. Giải đấu thứ năm tham gia vào vòng bảng Europa League và giải đấu thứ sáu tham gia vào các thương nhân Liên đoàn châu Âu mới thành lập.

 

Tất cả các đội Bundesliga có thể lọt vào danh sách của Hiệp hội bóng đá Đức. Nhà vô địch Bundesliga và nhà vô địch Cup Đức sẽ tham gia Super Cup Đức.

 

Trong vòng 32 của Bundesliga vào ngày 8 tháng 5 năm 2021, Bayern đã khóa giải vô địch giải đấu mùa giải 2020/21 trước.

 

Tại thời điểm này, Bayern đã đạt được chức vô địch chín của Bundesliga và gắn liền kỷ lục vô địch dài nhất được tạo ra bởi Juventus; Bayern đã giành được nhà vô địch Bundesliga 30 lần, đội có số lượng vô địch Bundesliga lớn nhất, vượt qua tất cả các đội khác của Đức. của số lần.

 

Bundesliga đã ghi được 41 bàn thắng trong một mùa giải, được duy trì bởi tiền đạo người Ba Lan Robert Ledan Dorvsky.

 

2020 TEY TEY BOOTTIAL TOAGH LEAGEE ở Super League thế giới-Trung Quốc vẫn còn dài
Hơn một nửa năm 2020 đã trôi qua, và làn sóng trọng tài trong Super League Trung Quốc gần đây cũng đã khiến trọng tài Super League Trung Quốc trở thành điểm nhấn lớn nhất của Super League Trung Quốc mỗi năm.

 

Đó cũng là do trọng tài rằng có một loạt các phản ứng chuỗi như các bài báo của trọng tài người hâm mộ báo cáo các bài báo và đạo văn.

 

Super League Trung Quốc, thường được gọi là "giải đấu lớn thứ sáu trên thế giới", là trọng tâm của sự chú ý của mọi người trong vài năm qua. Để trở thành một "giải đấu lớn nhất thứ sáu trên thế giới" thực sự, vẫn còn một chặng đường dài Để đi, và đó là khó khăn tương tự như cải thiện cấp độ bóng đá quốc gia.

 

Không có nhiều điều vô nghĩa, chúng ta hãy nắm giữ mười giải đấu bóng đá tốt nhất trong bóng đá thế giới vào năm 2020! Premier League ("Premier League") là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp cao nhất thuộc Hiệp hội bóng đá Anh. Nó trước đây là Anh Champions League.

 

Premier League là một trong "năm giải đấu lớn ở châu Âu" và bao gồm 20 đội. Nó chịu trách nhiệm cho hoạt động cụ thể của Super League. Sau khi kết thúc mùa giải, ba người đứng ở cuối danh sách thường trực sẽ Bị rơi vào Giải vô địch bóng đá Anh.

 

Premier League luôn được coi là một trong những giải đấu tốt nhất trên thế giới. Nó có tốc độ nhanh, cạnh tranh khốc liệt và nhiều đội bóng mạnh. Nó đã trở thành sự kiện thể thao phổ biến nhất thế giới và Liên đoàn bóng đá có thu nhập cao nhất.

 

Kể từ khi tái cấu trúc Premier League vào mùa giải 1992/93, tổng cộng bảy đội đã giành chức vô địch: Manchester United 13 lần; Chelsea 5 lần; 4 lần Manchester City; 3 lần ở Arsenal; 1 lần ở Liverpool; 1 lần ở Blackburn ; Leicester City 1 hạng hai.

 

Xếp hạng của Premier League là cao nhất và phí tài trợ quảng cáo của đội cũng là cao nhất. Dữ liệu về các khía cạnh này cũng cho thấy Premier League hiện là giải đấu phổ biến nhất. Chất lượng tốt trước khi được khán giả chấp nhận.

 

Giống như Serie hơn mười năm trước, bảy chị em của Yaping, cuộc thi thi đấu rất tốt. Đây là giải đấu châu Âu đầu tiên vào thời điểm đó, và hiện tại là Premier League.

 

Tại sao bạn không giỏi ở Premier League Champions League? Lý do chính là Premier League quá khốc liệt và cổ tức phát sóng quá cao. Nhiều đội đưa giải đấu lên hàng đầu và chiến đấu với Champions League trên cơ sở điều này.

 

Ngược lại, La Liga Real Madrid Barcelona đã trở thành kỳ lân của Bundesliga Bayern, Pháp Paris Solo và S Juiche là một bá quyền. Sự thiếu cạnh tranh khiến giải đấu mất tuyệt vời.

 

Tại Premier League, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, West Ham, Everton và các đội khác không chỉ có thể thấy đối thoại mạnh mẽ, mà cả tốc độ của trò chơi cũng nhanh và trang trí không được nói.

 

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (La Liga (La Liga (La Liga) là Liên đoàn bóng đá cao nhất ở Tây Ban Nha và là một trong những giải đấu bóng đá chuyên nghiệp cao nhất ở châu Âu và thế giới. Có 20 đội tham gia.

 

7 đội tốt nhất trong lịch sử La Liga là: Real Madrid, Barcelona, ​​Atletico, Valencia, Atletico Bilbao, Sevilla và Lial.

 

Có ba đội tham gia La Liga cho đến nay: Real Madrid, Barcelona và Barbabao.

 

La Liga cũng được sản xuất -Giải thưởng Quả cầu vàng FIFA và bóng đá thế giới và bóng đá châu Âu (Báo cáo đội, Giải thưởng Quả cầu vàng).

 

Trong lịch sử của giải đấu, đội có nhiều chức vô địch nhất là Real Madrid, với tổng số 34 lần, tiếp theo là Barcelona, ​​26 lần, Atletico Madrid 10 lần.

 

Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, sự khác biệt giữa các đội khác và Barcelona, ​​Real Madrid và Atletico Madrid tương đối lớn. Sự phân phối không đồng đều của doanh thu phát sóng truyền hình cho phép các câu lạc bộ khác không có tiền để cải thiện sức mạnh của họ và chỉ có thể duy trì trạng thái hoặc sông và sông.

 

Sự khác biệt giữa sức mạnh và quy mô câu lạc bộ này đã ngày càng giảm lợi thế cạnh tranh tổng thể của La Liga.

 

Đặc biệt là sau khi Cristiano Ronaldo rời Real Madrid đến Serie A vào năm 2018, cho dù đó là sự chú ý của La Liga và người xem trực tiếp, đó không phải là trước đây.

 

Derby, một đất nước không có Ronaldo, cực kỳ nhàm chán. Barcelona nổi tiếng mùa này cũng đã dần mất đi sự kiên nhẫn của người hâm mộ của Boss.

 

Người Tây Ban Nha của người chơi Trung Quốc Wu Lei luôn quan tâm đến Trung Quốc, nhưng khi người Tây Ban Nha rơi vào phía đông B. La Liga hiện tại, ngoại trừ Barcelona, ​​Real Madrid, Atletico, các đội khác vẫn chú ý đến nó.

 

Tôi tin rằng nếu Messi chọn rời Barcelona vào năm tới, trong tương lai, nhiều người hâm mộ La Liga và sự chú ý sẽ bị lấy đi. Bằng cấp tuyệt vời và sự chú ý thế giới của La Liga sẽ tiếp tục suy giảm, và nó có khả năng mở ra một điều Tide ở La Liga.

 

Nếu không có "Derby quốc gia đầu tiên" của Messi và Cristiano Ronaldo sẽ không còn được theo dõi, nếu không có sự cạnh tranh giữa Messi và Cristiano Ronaldo, nơi đường La Liga của La Liga.

 

Liên đoàn bóng đá Đức (Bundesliga (Bundesliga) là Liên đoàn bóng đá cấp cao nhất trong bóng đá Đức. Nó được thành lập bởi Hiệp hội bóng đá Đức vào ngày 28 tháng 7 năm 1962 tại Dortmund, vào mùa giải 1963-64.

 

Tổng cộng có 18 đội tham gia Bundesliga và áp dụng hệ thống trận đấu chính và sân khách chính. Nhà vô địch sẽ giành chức vô địch cho "đĩa salad".

 

Một số người so sánh hai con ngựa của La Liga trong giải đấu, sau đó Bundesliga là một giải đấu ngựa.

 

Là một trong năm giải đấu lớn ở châu Âu, Bundesliga đã trải qua hơn 60 năm bão, và từ lâu đã là một trong những giải đấu bóng đá cao nhất thế giới.

 

Bayern Munich là đội bóng thành công nhất của Bundesliga và giành được 29 nhà vô địch Bundesliga.

 

Vào sáng sớm ngày 17 tháng 6 năm 2020, thời Bắc Kinh, Bayern Munich đã đánh bại Betame 1: 0 và giành chức vô địch Bundesliga mùa này 2 vòng.

 

Đây là Giải vô địch Bundesliga thứ 29 của Bayern. Vào thời điểm này, Bayern đã giành được chức vô địch Bundesliga Eight -game và buộc năm kỷ lục Major League của Juventus mùa trước.

 

Tại Champions League, Bayern Munich đã giành chức vô địch với chuỗi 11 trận thắng trong mùa giải 2019/2019/20, trở thành đội đầu tiên giành chiến thắng trong lịch sử của Champions League.

 

Kỷ lục giành chiến thắng của UEFA Champions League (11 trận) và kỷ lục chiến thắng chéo (12 trận) được duy trì bởi Bayern Munich, và người hâm mộ được nói đến trong trận chung kết 4/1 để làm cho Barcelona Angle với một trò chơi khổng lồ 8: 8: 2. Sự xấu hổ lớn nhất trong Champions League.

 

Ngoài những người khổng lồ Bavaria, còn có các đội như Dortmund, Schalk 04 và Leverkusen, cả trong giải đấu trong nước và hiệu suất của các giải đấu châu Âu.

 

Bundesliga hiện là giải đấu cao nhất trên thế giới. Hầu hết các đội có thể chứa 30.000 đến 60.000 người, trong đó năm địa điểm có thể chứa hơn 60.000 người và Sân vận động Allianan của Bayern có thể chứa 7500 người, Sân vận động Westmund của Dortmund có thể chứa Lên đến 80.000 người, và quy mô là một trong số ít trên thế giới.

 

Liên đoàn bóng đá Ý (Serie A, được gọi là Serie A) là giải đấu bóng đá cao nhất ở Ý, được quản lý bởi giải đấu Serie A.

 

Số lượng đội Serie A đã tăng từ 18 lên 20 từ mùa giải 2004/2005 để chơi trong một vòng đua kép. Ba đội sau khi bảng xếp hạng sẽ bị hạ cấp xuống Liên đoàn bóng đá Ý B.

 

Á hậu Riga của Ý -UP được quảng bá trực tiếp lên A Ý A, và lần thứ 3 đến thứ 8 ở Ý B đang cạnh tranh cho một hạn ngạch nâng cấp thông qua các trận playoffs.

 

Serie A là một trong những giải đấu bóng đá chuyên nghiệp cao nhất trên thế giới, được đặc trưng bởi tập trung vào phòng thủ.

 

Vào những năm 1980 và 1990, các ngôi sao Serie A đã tập trung và có nhiều đội mạnh mẽ. Nó đã từng được công nhận là Liên đoàn bóng đá đầu tiên trên thế giới. Serie A được gọi là "World Cup Little".

 

Juventus là đội có số giải vô địch lớn nhất của Ý, và đã giành được 36 chiếc cúp Champions Serie A.

 

Trong cuộc thi Dedie, trận derby quốc gia Ý được biết đến nhiều hơn là Inter Milan và Juventus, Milan Derby, Italy là Inter Milan và AC Milan, và Torbin Derby của Ý là Juventus và Torino.

 

Bóng đá Ý luôn xuất hiện ở những cầu thủ xuất sắc, và một số người có một sự nghiệp lâu dài và có thể trở thành những người huyền thoại trong bóng đá.

 

Ví dụ, đội trưởng suốt đời của AC Milan Paul Maldin, thủ môn huyền thoại của Juventus Buffon, tiền đạo của Rome và đội trưởng Totti, Hoàng tử Zebra của Juventus, v.v.

 

Liên đoàn bóng đá Pháp (Ligue 1, được gọi là "Ligue 1") là Liên đoàn bóng đá Pháp cao nhất, được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Pháp.

 

Trong những ngày đầu của Liên đoàn Ligue 1, không có đội siêu nào trong bá quyền dài hạn.

 

Vào mùa giải 1992/93, Marseille đã giành chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử của đội Pháp. Ngoài ra, Lance, San Etian, Monaco và Paris Saint -Germain liên tiếp đột nhập vào Chung kết Champions League.

 

Vào tối ngày 30 tháng 4 năm 2020, Liên minh bóng đá chuyên nghiệp Pháp đã quyết định rằng mùa giải 2019/20 đã kết thúc trước, và Paris Saint -Germain đã giành chức vô địch Liên đoàn Ligue 1 mùa này để đạt được ba chức vô địch liên tiếp tại Ligue 1.

 

Sự thống trị của PSG trong những năm gần đây đã khiến Ligue 1 League trở nên trên toàn thế giới hơn, đặc biệt là ảnh hưởng của những người chơi như Neymar và Mbappe là rất lớn, và đó cũng là một trò đùa tiềm năng ở các giải đấu khác.

 

Thất bại bi thảm của World Cup 2002 khiến người Pháp cảm thấy đau đớn. Ligue 1 hồi sinh đã trở thành một thách thức lớn đối với quản lý bóng đá của Pháp. Để tích hợp với bốn giải đấu lớn khác, Liên minh bóng đá chuyên nghiệp Pháp mà giải đấu chuyên nghiệp đã tiến hành một phạm vi đầy đủ sửa đổi và bao bì: Giải đấu cấp A đã được mở rộng từ 18 lên 20; ⑵ Viện trợ nước ngoài của mỗi đội hạng A tăng từ 3 lên 5, và đội B cũng tăng từ 1 lên 1 ba người; Hiệp hội bóng đá quốc gia . 50%đến 20 đội trong Ligue 1, mỗi đội gồm 8,3 triệu euro và 30%còn lại sẽ được sử dụng để thưởng cho những người xếp hạng trước đội.

 

Nhà vô địch là 15,2 triệu euro và người chạy là 14,4 triệu euro.

 

20%còn lại sẽ được phân phối với mức độ phổ biến thu được từ một đơn vị dựa trên hiệu suất thể thao trong 5 năm.

 

Thông qua loạt các biện pháp cải cách này, một phong bì luật mới được trình bày trước thế giới.

 

Từ nội dung trên, bạn dường như thấy hướng cải cách hoặc triển vọng của Super League, sau đó bạn đã sai.

 

Nếu Super League không thể bị chi phối hoàn toàn bởi nền kinh tế thị trường như CBA, và các cầu thủ giải đấu và đội tổ chức quản lý và tự lên kế hoạch, thì Super League sẽ không thấy hy vọng.

 

Liên đoàn bóng đá Hà Lan (Erepisie (Hà Lan) là Liên đoàn bóng đá cao nhất ở Hà Lan.

 

Trước năm 1950, chỉ có bốn giải đấu bóng đá khu vực ở Hà Lan. Trong số đó, các đội tốt nhất ở mỗi quận có thể tiến tới Giải vô địch quốc gia.

 

Năm 1950, Hiệp hội bóng đá Hoàng gia Hà Lan đã ra mắt Liên đoàn bóng đá quốc gia đầu tiên. Đầu tiên, các đội của sáu nhóm giải đấu trong bốn giải đấu khu vực đã được phân bổ thành năm nhóm. Trong trường hợp năm giải vô địch đội, đội vô địch được xác định trong hình thức của một giải đấu.

 

Cho đến năm 1956, Hiệp hội bóng đá Hà Lan đã chính thức thành lập một Liên đoàn Quốc gia có tổ chức.

 

Đội có số lượng nhà vô địch lớn nhất là Ajax, tổng cộng 34 lần.

 

Tiếp theo là PSV Eindhoven (24 lần) và Feriyo (15 lần).

 

Kể từ năm 1965, chỉ có ba chức vô địch giải đấu không đạt được bởi ba câu lạc bộ trên, và họ đã giành chiến thắng bởi ALKMAL (1981 và 2009) và Twins (2010).

 

Mùa 19/20 của Liên đoàn Hà Lan bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, và sẽ không có chức vô địch nào. Ajax sẽ đủ điều kiện cho đội Champions League trực tiếp vào mùa tới. Nó sẽ được chơi từ vòng loại Champions League.

 

John Craryv, John Nest Kus, Loute Gulit, Rudy Vanitrui, Alger Robben, Robin Van Persie và các nhân vật huyền thoại khác là đủ để khiến thế giới Lotus nổi tiếng.

 

Điều ấn tượng hơn là người Hà Lan rất giỏi trong việc nuôi dưỡng các cầu thủ trẻ, và sau đó bán cho năm giải đấu lớn để có được sự giàu có lớn.

 

Primeira Liga là Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp cao nhất của Bồ Đào Nha.

 

Hiệp hội bóng đá Bồ Đào Nha thuộc thẩm quyền, được gọi là "Siêu nhân Bồ Đào Nha", và người tiền nhiệm của nó là "Campeonato Nacional Da Primeira Divisão". Giải đấu đầu tiên được tổ chức vào năm 1938.

 

Năm 1999, sự kiện này được đổi tên thành Campeonato Nacional da Primeira Liga.

 

Mùa giải 2002/2003 bắt đầu được đổi tên thành Liên đoàn Bồ Đào Nha thành Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha.

 

Super League Bồ Đào Nha chỉ có hai bàn thắng để nếm thử chức vô địch.

 

Porto là đội có chức vô địch Bồ Đào Nha nhất cho đến nay, tổng cộng 10 chức vô địch.

 

Sau khi giành được chức vô địch 7 lần.

 

Vào ngày 16 tháng 7 năm 2020, ở vòng 32 của Premier League Bồ Đào Nha, Porto 2-0 môn thể thao Bồ Đào Nha tại nhà, đã dẫn đầu Benfica 8 điểm thứ hai trong hai vòng của giải đấu, do đó giành chiến thắng năm 2019 trong hai vòng. Nhà vô địch Super Bồ Đào Nha.

 

Super League bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (Turki: Türkiye Süper Lig) là một giải đấu bóng đá chuyên nghiệp được quản lý bởi Hiệp hội bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Nó thường được gọi là "Super Super Super" và là cấp cao nhất trong Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Hiện tại, có 18 đội Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Số lượng nhà vô địch chiến thắng lớn nhất là Câu lạc bộ Galatasare (22 lần).

 

Super League Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập vào năm 1959. Trước khi thành lập Thổ Nhĩ Kỳ, có nhiều giải đấu khu vực ở Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Sau khi thành lập Thổ Nhĩ Kỳ Super League, các hệ thống giải đấu địa phương đã được thống nhất.

 

Nói chung, Super League Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 5, và sẽ có kỳ nghỉ đông từ tháng 12 đến tháng 1.

 

Mười tám đội sẽ chồng chéo lẫn nhau, mỗi đội có hai phần và khách, và hệ thống lập kế hoạch được thông qua.

 

Ba đội có bảng xếp hạng giải đấu thấp nhất sẽ được giảm xuống Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Từ mùa giải 2005-06, Giải vô địch và á quân của Super League Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được trình độ tham gia tham gia Champions League châu Âu.

 

Các đội mạnh mẽ của Super League Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm Galatasare, Fernebache và Beccatas. Cuộc đối thoại mạnh mẽ giữa ba đội mạnh của Istanbul đã trở thành Super League Thổ Nhĩ Kỳ thu hút hàng triệu người hâm mộ trên thế giới. Yếu tố quan trọng.

 

Liên đoàn bóng đá Brazil (Campeonato Brasileiro Série A (trận chiến) là Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp cao nhất ở Brazil.

 

Nam tước xếp hạng trong giải đấu lớn thứ hai trên thế giới trong Liên đoàn toàn cầu chính thức của FIFA do thành tích xuất sắc của nó. Baya được tổ chức bởi Hiệp hội bóng đá Brazil.

 

Khi bắt đầu Brazil, chỉ có Liên đoàn nghiệp dư thành lập một số tiểu bang để thành lập Liên đoàn bang của riêng mình.

 

Mặc dù Liên đoàn bang đã tiếp tục phát triển, do các vấn đề kinh tế và địa lý, FA Brazil đã thành lập Liên đoàn Quốc gia cho đến năm 1971.

 

Kể từ khi thành lập Liên đoàn Quốc gia Brazil, số lượng trận đấu của giải đấu và số lượng bàn thắng đã được thay đổi nhiều lần cho đến nay. Các đội tham gia đã xuất hiện từ ít nhất 20 đội sang nhất 96 đội.

 

Cho đến khi Liên đoàn Quốc gia Brazil năm 2003 bắt chước Liên đoàn Châu Âu, từ một vòng play -off duy nhất+thành một hệ thống kép.

 

Năm 2005, Liên đoàn Quốc gia Brazil đã thông qua hệ thống "Rest 4 Litles 2", giúp giảm số lượng đội trong giải đấu tiếp theo từ 22 xuống còn 20.

 

Vương quốc bóng đá thực sự tài năng. Ngoại trừ những siêu sao Brazil tỏa sáng trong năm giải đấu lớn, có rất nhiều cầu thủ bóng đá Brazil. Họ có thể đã bỏ lỡ đội tuyển quốc gia Brazil trong cuộc sống của họ, nhưng họ rất thống trị khi họ đến Super League Trung Quốc. Siêu sao, tôi phải ngưỡng mộ di sản của vương quốc bóng đá.

 

Bada có thể được mô tả là thị trường bán buôn của viện trợ nước ngoài của Trung Quốc Super League. Super League năm nay là nổi bật nhất là viện trợ nước ngoài của Brazil.

 

Trong số đó, sự trợ giúp nước ngoài của Shanggang Guoan của Evergrande là hoàn toàn dẫn đầu: Pauinho, Gaunt, Taliska, Oscar và Hulk.

 

Ngoài ra, chiếc xe máy tuyệt vời của Trùng Khánh, Suning's Tiela, cũng là một siêu sao trên Super League Trung Quốc; Augusto của Guoan, chân chính hãng Brazil, không được đề cập.

 

Ngoài ra còn có kế hoạch lên kế hoạch cho đất nước Ex, Finao và Luo Guofu.

 

Tất nhiên, không có hỗn hợp tốt.

 

Ví dụ, hai ngôi sao Brazil của đội Thiên Tân không tốt lắm. Jonathan và Pato bị loại khỏi đội hình thông thường đến các mức độ khác nhau.

 

Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Argentina là Liên đoàn bóng đá cao nhất ở Argentina và được tổ chức bởi Hiệp hội bóng đá Argentina.

 

Liên đoàn được thành lập vào năm 1893 và (được thành lập năm 1931) có tổng cộng 24 đội tham gia.

 

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2014, Hiệp hội bóng đá Argentina đã thông qua kế hoạch cải cách cuối cùng của giải đấu để xác định rằng A -A -League sẽ mở rộng sang 24 đội trong mùa giải mới và vẫn áp dụng một hệ thống trò chơi tròn duy nhất, nhưng đã hủy bỏ hai -Soong hệ thống.

 

Mùa mới sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 13 tháng 2 năm 2015 và kết thúc vào ngày 8 tháng 11 cùng năm.

 

Có 25 vòng các đội trong 24 đội trong tổng số 25 vòng. Trên hết, Hiệp hội bóng đá Argentina cũng bổ sung thêm một vòng "Derby War", nghĩa là, vòng thứ 24 của giải đấu là trận derby. Đánh nhau.

 

Hệ thống "Chiến tranh Derby" là lần đầu tiên trong lịch sử của Liên đoàn Argentina, và nó nên được coi là một suy nghĩ sáng tạo của Hiệp hội bóng đá địa phương.

 

Đội ngũ mạnh mẽ của Afghanistan bao gồm các tầng sông và thanh niên Boka.

 

Liên đoàn Argentina A cũng đã đào tạo nhiều ngôi sao, như Mano, Aguero, Di Maria.

 

Messi, đại diện của bóng đá Argentina, đã không chơi cho giải đấu cao cấp ở Trung Quốc.

 

Trên đây là mười cấp độ hàng đầu của Liên đoàn bóng đá cấp cao nhất thế giới trong ấn tượng của tôi.

 

Có thể xếp hạng của bốn giải đấu không có nhiều thứ tự tuần tự, và nó cảm thấy tương tự nhau.

 

Nếu không phù hợp, xin vui lòng để lại ý kiến ​​và đề xuất của riêng bạn trong khu vực bình luận.

 

By duanhui

Vn138】 【MIG8】 【SKY88】 【12BET】 【BK8