Giám đốc Cơ quan quản lý thể thao chung được thay thế nhiều hơn, và cơ quan quản lý của đội bóng đá quốc gia

Cột lãnh đạo của Cơ quan Quản lý Thể thao Tổng hợp Nhà nước cho thấy Gao Zhidan, phó giám đốc chính quyền thể thao và các thành viên của nhóm, đã thay thế Gou Zhongwen làm giám đốc chính quyền nhà nước và thư ký của nhóm đảng. Phân tích "Tin tức bóng đá" tin rằng việc thay thế các nhà lãnh đạo chính của chính quyền thể thao nhà nước có thể có tác động đến việc quản lý các chính sách quản lý bóng đá quốc gia và các chính sách của giải đấu.

Mặc dù Trung tâm quản lý bóng đá của Chính quyền Thể thao tiểu bang đã bị thu hồi và Hiệp hội bóng đá Trung Quốc hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý bóng đá Trung Quốc, chính quyền nói chung luôn gắn liền với các mục bóng đá. Bóng đá có ảnh hưởng đáng kể. Về các phương pháp và ý tưởng quản lý đội ngũ quốc gia, trước đó, chính quyền đã gửi Chen Yingbiao, chủ tịch Hiệp hội bóng bầu dục Trung Quốc, với tư cách là lãnh đạo của đội bóng đá phụ nữ Trung Quốc. Trong top 12, cho dù đội bóng đá nam Trung Quốc đã được thay thế hay người thay thế của người lãnh đạo, ý kiến ​​của chính quyền nói chung là quan trọng.

Về mặt giải đấu, nhiều chính sách ở Liên đoàn Trung Quốc có liên quan chặt chẽ đến chính quyền chung của giải đấu và các ý kiến ​​hướng dẫn cá nhân thậm chí đã được đưa ra trực tiếp cho Hiệp hội bóng đá Trung Quốc. Trong một số vấn đề quan trọng, chính quyền thể thao nói chung vẫn có thẩm quyền chế tạo quyết định cao hơn so với Hiệp hội bóng đá Trung Quốc, bao gồm bổ nhiệm và loại bỏ nhân sự, và các nhà lãnh đạo của chính quyền hoặc chính quyền chung cũng có một số thẩm quyền.

Về hệ thống cạnh tranh, chính quyền chung cũng giới thiệu Cup Sports School và các sự kiện khác, bao gồm cả các trò chơi bóng đá. Về mặt bóng đá vị thành niên, chính quyền nói chung cũng chú ý và hỗ trợ cao.

Hiện tại, sự phát triển của các đội bóng đá phụ nữ Trung Quốc dựa vào hệ thống Cục Thể thao. Nhiều câu lạc bộ bóng đá nữ được vận hành bởi các hệ thống thể thao chiếm đoạt. Có một sự hợp lý nhất định của chính quyền chung để tham gia vào việc quản lý bóng đá phụ nữ theo chiều dọc. Tuy nhiên, về mặt bóng đá nam, các phương pháp quản lý và quyền không rõ ràng trong giai đoạn sau của bóng đá nam. Họ chắc chắn sẽ có các tổ chức tẻ nhạt hơn và các vấn đề phối hợp với Hiệp hội bóng đá Trung Quốc và nhóm chuẩn bị của Hiệp hội bóng đá Trung Quốc. Đang xảy ra. Hiện tại, Li Xiaopeng, huấn luyện viên của đội bóng đá quốc gia, là không hợp lý khi ở lại và làm theo các vấn đề tiếp theo.

Tóm lại, việc thay thế các nhà lãnh đạo của Cơ quan quản lý thể thao của tiểu bang sẽ không ảnh hưởng đến hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát của chính quyền thể thao nhà nước đối với bóng đá Trung Quốc, nhưng về các vấn đề cụ thể, chẳng hạn như Cơ quan quản lý đội tuyển quốc gia trên , chẳng hạn như chính sách bóng đá, đặc biệt là chính sách bóng đá, đặc biệt là chính sách bóng đá, đặc biệt là chính sách bóng đá, đặc biệt là chính sách bóng đá, đặc biệt là chính sách bóng đá, đặc biệt là chính sách bóng đá, đặc biệt là chính sách bóng đá, đặc biệt là chính sách bóng đá, đặc biệt là chính sách bóng đá , đặc biệt là chính sách bóng đá, đặc biệt là công thức và phát hành các chính sách giải đấu chắc chắn sẽ thay đổi.

By duanhui

Vn138】 【MIG8】 【SKY88】 【12BET】 【BK8